Para Juara :
I. Remaja Masjid (RM) Baitul Kiram, Peuniti 
II. KT Al Fata Jaya, Lamkwe 
III. RM. Al Furqan, Beurawe 
Harapan I. Ruhul Fata, Ajuen 
Harapan II. Ruhul Jadid, Lampasi Eungking 
Harapan III. Raudhatul Asyara, Lampasi Eungking (
NA Riya Ison)

SHARE :
 
Top