LAMURIONLINE.COM | BANDA ACEH - Banyak umat Islam sekarang ini belum mengetahui pentingnya pembagian harta waris harus segera dilakukan. Bahkan ada ulama yang mengkhawatirkan, jika kondisi ketidaktahuan umat ini dibiarkan, boleh jadi praktik pembagian harta waris akan kembali terjadi seperti pada zaman jahiliah.

Demikian intisari khutbah Ustaz Awaluddin, SPdI, MPd di Masjid Darul Hasani, Gampong Miruek Taman, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar,  16 September 2022 bertepatan 19 Safar 1444 H. 

“Pada masa jahiliah, di jazirah Arab maupun di belahan bumi lain, pembagian harta warisan tidak mencerminkan keadilan. Perempuan tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua atau kerabatnya yang meninggal dunia,” kata Guru Pesantren Al-Manar Cot Irie, Aceh Besar ini.  

Dia mengambarkan, pada masa itu, anak-anak tidak mendapat harta warisan, karena dinilai belum mampu mengelola keuangan. Anak laki-laki dianggap belum mampu menunggang kuda untuk berperang, jadi tidak perlu diberi harta warisan.

Ketika Islam datang, tambahnya, Rasulullah Muhammad saw membawa ajaran yang terus berlaku hingga akhir zaman, salah satunya tentang pembagian harta warisan yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Allah Swt  berfirman: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS An-Nisa’: 7) 

Adapun permasalahan saat ini, kata Awaluddin, banyak masyarakat yang menunda-nunda pembagian harta warisan. Penundaan ini terjadi dengan berbagai alasan, diantaranya masih adanya salah satu orang tua yang masih hidup dan adanya harapan nilai jual yang lebih tinggi di waktu mendatang. 

“Alasan lain, adanya salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum mampu memiliki rumah sendiri, serta karena semua ahli waris sudah mapan secara ekonomi dan tidak benar-benar membutuhkan harta warisan tersebut,” ujarnya. 

Awaluddin menjelaskan, banyak dalil yang mengharuskan segera ditetapkannya kepemilikan harta setelah seseorang meninggal dunia. Di antara dalil-dalil yang mengharuskan segera membagi harta waris adalah kewajiban menyampaikan amanah. 

Pada hakikatnya, urai Awaluddin, harta yang ditinggalkan oleh mayit adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda-nunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain. 

“Padahal kita diperintahkan untuk bersikap amanah. Karena itu, menunda-menunda pembagian harta warus harus dihindari, sebab akan mendatangkan konflik dan mudharat yang lebih besar,” tegasnya. 

Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah Swt juga berfiman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Daftar Khatib dan Imam Jum'at se-Aceh Besar, 16 September 2022 / 19 Safar 1444 H.

1. Masjid  Babussalam Kem. Lam Ujong, Kec. Krueng Barona Jaya

Khatib : Tgk. Fadli

Imam : Tgk. Muhammad Isa


2. Masjid Jamik Lamrabo Kuba

Khatib :Tgk Rasyid 

Imam : Tgk Ramli Zz


3. Masjid Al Ikhlas Ie Alang, Kuta Cot Glie

Khatib : Ust. Sunardi Abdurrahim

Imam. : Ust. Sunardi Abdurrahim


4. Masjid Darul Hasani, Gp.Miruek Taman, Kec. Darussalam. 

Khatib : Ust. Awaluddin M.Pd

Imam : Tgk. Masri Wardi Fahrani 


5. Masjid Jamik Baitul Ahad Kem. Siem Kec. Darussalam 

Khatib : Drs. Tgk. H. A. Mufakhir Muhammad, MA

Imam : Dr. (HC) Drs. Tgk. H. Jailani Mahmud 


6. Masjid Jamik Baitul Jannah, Kem. Tungkob, Kec. Darussalam

Khatib : Drs. Tgk. H. Daud Hasbi, M. Ag

Imam : Tgk. H. Muzakkir, S. Pd. I


7. Masjid Al Munawarah Ateuk Kec. Simpang Tiga

Khatib : Ust. Taslim, Lc. MA. 

Imam : Ust. Munzirin


8. Masjid Baitul Maghfirah Gp Payatieng Kec. Peukan Bada 

Khatib : Drs.Tgk. H. Azhari

Imam : Tgk. Mahdi Hamzah, SH


9. Masjid Jamik Al Ittihadiyah Peukan Seulimum Kec. Seulimeum

Khatib : Tgk. Munawar

Imam : Tgk. Ridwan Statiun


10. Masjid Besar Darul Muttaqin Gunung Biram Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah

Khatib : Tgk. Mujibaton

Imam : Tgk. Muksalmina


11. Masjid Darut Thalibin Gp. Kr. Kala, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Mahdi

Imam : Tgk. Mawardi


12. Masjid Besar Madinatussalam Kec Lhoong

Khatib : Tgk. H. Khalidin Ar.

Imam : Tgk. Busra Ibr.


13.  Masjid Baitul Muttaqin Gp. Glebruek, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Yusmadi

Imam : Tgk. Ansari


14. Masjid Baitut Taqwa Gp. Pasi, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Zulfahmi

Imam : Tgk. Zulfahmi


15. Masjid Nurul Hikmah Gp. Paroy, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Sayet

Imam : Tgk Arifin


16. Masjid Asy Syafieyah Gp. Utamong, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Umran Aw

Imam : Tgk. Suriya


17. Masjid Al Ikhlas Gp. Jantang, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Ahyar

Imam : Tgk. Ahyar


18. Masjid Nurul Falah Kem. Blangme, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Januar

Imam : Tgk. Zulfahmi


19. Masjid Alqurban Gp. Birek, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Nasrullah

Imam : Tgk. Muzakkir


20. Masjid Ahlussunnah Waljamaah Gp. Lamjuhang, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. H. Masriadi S.Pd

Imam : Tgk. Zulbaili


21. Masjid Baitussalam Gp. Umong Seribe, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Zulkifli

Imam : Tgk. Zulkifli


22. Masjid Al Faizin Lampeuneurut Kec. Darul Imarah

Khatib : Waled Bukhari

Imam :  Abi Zulkifli


23. Masjid Babussalam Kem. Lamkunyet, Kec. Darul Kamal

Khatib : Tgk. Khairuman As

Imam : Abi Muhibuddin


24. Masjid Daroy Gp. Punie, Kec. Darul Imarah

Khatib : Drs. Tgk. H. Rusli M. Yunus

Imam : Drs. Tgk. H. Rusli M. Yunus


25. Masjid Babul Maghfirah Gp. Tanjung Selamat, Kec. Darussalam

Khatib : Tgk. Muhammad Nizar, S.Th.I

Imam : Drs. Tgk. H. M. Aji Adam


26. Masjid Nurussalam Piyeung, Kec. Montasik

Khatib : Ust. Zahri Yusuf SE. MA

Imam : Tgk. M. Juli {Imum Mukim}


27. Masjid Baitul Makmur Sibreh Kec. Sukamakmur

Khatib : Tgk. Ardi 

Imam : Tgk. Fausan Ummari Hasbi


28. Masjid Al Ittihadiyah Kem. Lamreung, Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Syekh Mukhtar

Imam : Tgk. Mustafa Syamali


29. Masjid Besar Al Jihad Montasik

Khatib : Tgk. Saifullah Rayeuk, MA

Imam : Tgk. Syibral malasi


30. Masjid Al Muhajirin Mata Ie Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Mubashirulah Lc, M.Ag

Imam : Tgk. Mubashirullah Lc, M.Ag


31. Masjid Agung Al Munawwarah Kota Jantho 

Khatib : Tgk. H. Mustamir, S.Ag 

Imam : Ust. Iskandar


32. Masjid Nurul Jadid Gp. Lampeuneuen, Kec. Darma 

Khatib : Tgk. Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Imam : Tgk. Muhammad Taufiq, S.Th


33. Masjid Besar Lambaro Angan

Khatib : Tgk. Tarmizi, M.Ag

Imam : Tgk. Zamakhsyari, SHI


34. Masjid Baburridha Lam ilie, Kec. Indrapuri 

Khatib : Tgk. Nukman

Imam : Tgk. Suryadi Jamil, S.Ag


35. Masjid Bustanul Jannah Ajuen, Kec. Peukan Bada

Khatib : Tgk. Alaidin

Imam : Tgk. Alaidin


36. Masjid Baiturrahim Lampisang, Kec. Peukan Bada

Khatib : Tgk. Muhammad Shaleh

Imam : Tgk. Muhammad Shaleh


37. Masjid Al-Ikhlas Kec. Leupung

Khatib : Tgk. Nasriah 

Imam : Tgk. Muzakkir Sulaiman


38. Masjid Tabarruad Sihom, Kec. Indrapuri

Khatib : Ust. Wira Atmaja, Lc

Imam : Ust. Wira Atmaja, Lc

 

39. Masjid Jamik Buengcala, Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Muhammad Amin

Imam  : Tgk. Zulfikar40. Masjid Nurussalam Mukim Leupung, Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Zulfikar

Imam : Tgk. Nurdin Ishaq


41. Masjid Al Falah Lamjampok, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Abu Hasanuddin 

Imam : Tgk. Muhammad Azhari 


42. Masjid Besar Samahani, Kec. Kuta Malaka

Khatib : Tgk. Saiful Mahdi

Imam : Abiya Saifullah AR


43. Masjid Baital Atiq Gp. Iseuum, Kec. Mesjid Raya

Khatib : Tgk. Zulkarnain Aje

Imam : Tgk. Ahmad Yani


44. Masjid Al Mukarramah Gp. Lempuyang, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Zulfikardi 

Imam : Tgk. M. Yahya


45. Masjid At-Taqwa Lampupok, Kec. Indrapuri 

Khatib : Tgk. Abdul Ghaffar

Imam : Tgk. Muhammad Hifzan


46. Masjid Jamik Baitul Muttaqin Saree, Kec. Lembah Seulawah

Khatib : Tgk. Amiruddin 

Imam : Tgk. Qhamarsydin


47. Masjid Baburrahmah Gp. Mesalee, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Nukman 

Imam : Tgk. Nukman


48. Masjid Jami' AL-Ichsan, Kec. Kuta Cot Glie

Khatib : Tgk. Mujibaton

Imam  : Tgk. Ruslan, S.Ag


49. Masjid Jami' Al Mukarramah Kem. Jruek, Indrapuri 

Khatib : Tgk. Fahmi Ulee titi

Imam : Tgk. Basri


50. Masjid Nurul Huda Deudap, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Awaluddin 

Imam : Tgk. Nafiah


51. Masjid Baitul Makmur Ateuk Kuta Baro

Khatib : Tgk. Taufiq

Imam : Abi Mukhlis


52. Masjid Al-Muhajirin, Dusun KORPRI, Gp. Garot, Kec. Darul Imarah

Khatib : Abu Mekkah

Imam : Ust. Wahyudin


53. Masjid Besar Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu

Khatib : Abu Asnawi Ulee Titi

Imam : Tgk. Iskandar


54. Masjid Babul Iman Keutapang Kec. Darul Imarah

Khatib :  Ust. Ahmad Syukran, Lc, MA

Imam : Ust. Mawadzi


55. Masjid Jamik Baitul Quddus Kem. Lamblang, Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Muhammad Hanafiah  

Imam : Tgk. H. Tamlikha 


56. Masjid Baital Maqdis Seout, Kec. Indrapuri.

Khatib : Ust. Nasrullah, M.Ag

Imam : Ust. Nasrullah, M.Ag


57. Masjid Jamik Baital Ma'but Kem. Lamleuot, Kec. Kuta Cot Glie

Khatib : Tgk. Mursalin

Imam : Tgk. Hamdani


58. Masjid Asy-Syuhada Lampanah 

Khatib : Ust. Hajarul Akbar, Lc, MA

Imam : Ust. Hajarul Akbar, Lc, MA


59. Masjid Jami' Babusshuluh Kem. Daroy, Jeumpet

Khatib : Tgk. Aria Sandra

Imam : Tgk. Zamzami


60. Masjid Al Ikhlas, Kantor LAN, Kec. Darul Imarah

Khatib  : Ust. Saifullah, S.Ag

Imam : Ust. Fauzan Zakaria


61. Masjid Istiqamah Baet, Kec. Baitussalam

Khatib : Tgk. M. Iqbal, MA

Imam : Tgk. M. Iqbal, MA


62. Masjid Besar Abu Indrapuri Di Sinyeu, Kec. Indrapuri

Khatib : Ust. Amrul Amin, Ba

Imam :  Ust. Musyawir 


63. Masjid Tuha Indrapuri

Khatib : Ust. T. Mardhatillah, MH

Imam : Ust. T. Mardhatillah, MH


64. Masjid Al Ikhlas Beuramoe Labuy, Kec. Baitussalam

Khatib : Tgk. Muhammad Abdullah 

Imam : Tgk. Lukman A. Rani


65. Masjid Jami Pagar Air Kec. Ingin Jaya 

Khatib : Tgk. Muwalli 

Imam : Abi Sudirman Alami


66. Masjid Hidayatul Islam Teuku Nyak Arief lamreung XXVl Meunasah Papeun

Khatib : Tgk H Tarmizi Ismail

Imam  : Tgk Ibrahim Ilyas 


67. Masjid Syuhada Gp. Pulot Kec. Leupung

Khatib : Tgk. Zamzami

Imam : Tgk. Zamzami


68. Masjid Rahmatullah Lampuuk Lhoknga

Khatib: Tgk.Faizin Ilyas

Imam :  Tgk.Faizin Ilyas 


69. Masjid Tgk Chik Maharaja Gurah Kec. Peukan Bada

Khatib : Tgk. Ridwan H. Zamzami

Imam : Tgk. Ridwan H. Zamzami


70. Masjid Baitul Halim Kem. Lamlheu Kec. Sukamakmur

Khatib : Tgk. Imran

Imam : Tgk. Imran


71. Masjid Baitul Makmur Kec Blang Bintang

Khatib :Tgk M.Amin

Imam : Tgk H. Abdad Ahmad


72. Masjid Mukharramah Gp Lampunyang Kec. Pulo Aceh

Khatib : Ustadz Mahdi

Imam : Tgk. M. Hasan


73. Masjid Babul ‘ibad Gp. Gugop Kec. Pulo Aceh

Khatib    : Tgk Heri

Imam : Tgk. Izzi


74. Masjid Baitul Qiram Gp. Seurapong Kec. Pulo Aceh

Khatib : Sya’ban

Imam : Tgk. Fikar


75. Masjid  Babussaadah Gp.  Rinon Kec. Pulo Aceh

Imam : Tgk. Zahri

Khatib : Tgk. Mukhlis


76. Masjid Baitul Abid Gp.  Meulingge Kec. Pulo Aceh

Imam : Tgk. Basri

Khatib : Ibrahim


77. Masjid Baitul Amin Gp. Lapeng Kec. Pulo Aceh

Imam : Tgk. Syukri

Khatib : Tgk. Irwandi


78.  Masjid Nurul Islam Gp. Lamteng Kec. Pulo Aceh

Imam : Tgk. Zainun

Khatib : Tgk. Abdul Lathief


79. Masjid Baitul Falah  Gp. Pasi Janeng Kec. Pulo Aceh

Imam : Tgk. Mustafa

Khatib : Tgk. Edi


80. Masjid Babul Taqwa Gp. Rabo Kec. Pulo Aceh

Imam : Ust. M. Aqil

Khatib : Ust. M. Aqil


81. Masjid Nurul Huda Gp. Deudap Kec. Pulo Aceh

Imam : Tgk. Nafiah

Khatib : Tgk. Abu Bakar


82. Masjid Al Furqan Gp. Alue Rieyeung Kec. Pulo Aceh

Imam : Tgk. Anwar

Khatib : Tgk. Abdul Muthalleb


83. Masjid Jami’ Al Ikhlas Gp. Alue Rieyeung Kec. P. Aceh

Imam : Tgk. Marzuki

Khatib : Tgk. Mahyuddin


84. Masjid Lheue Lagang, Kec. Darul Imarah

Khatib: Tgk. Jamaluddin Thaib, MA

Imam : Tgk Zamni Yunus, MA


Penayangan daftar 84 nama masjid, khatib, dan imam ini terselenggara atas kerja sama BKM se Aceh Besar yang didukung oleh Remaja Masjid, BKPRMI, DMI, DKMA, Camat Pulo Aceh, serta media online. (Sayed/Vandi/Ridha)

SHARE :

0 facebook:

Post a Comment

 
Top