* Daftar Khatib dan Imam Shalat Jum'at se-Aceh Besar, 25 Agustus 2023/8 Safar 1445 Hlamurionline.com -- Aceh Besar -- Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemampuan anak dalam membaca Al-Qur’an dari tahapan awal. Mengajarkan anak-anak membaca Al-Qur’an merupakan tanggung jawab bagi setiap orang tua. Mengantarkannya mengikuti pembelajaran Al-Qur’an di TPQ atau tempat-tempat pengajian merupakan tindakan yang tepat bagi orang tua. 

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan  Media SMAN 1 Peukan Bada, Ustaz Muhammad Yani  SPdI  MAg akan menyampaikan hal tersebut dalam khutbah Jumat di Masjid Baitul Maghfirah, Gampong  Payatieng, Kecamatan Peukan Bada, tanggal 25 Agustus 2023 bertepatan 8 Safar 1445 H. 

Ustaz Muhammad Yani menegaskan, orang tua  telah mengantarkan anak ke TPQ atau tempat pengajian lainnya, namun tidak menggugurkan kewajiban orang tua untuk membimbing anaknya belajar Al-Qur’an di rumah. Pada akhirnya peran orang tua penting dalam menanamkan kecintaan pada Al-Qur’an yang mana akan menjadi bekal tumbuh kembangnya menjadi insan qur’ani sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an. 

“Al-Qur’an merupakan kitab Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan dibawakan oleh Malaikat Jibril secara bertahap dan membacanya sebagai Ibadah. Sebagai kitab suci, Al-Qur’an juga menjadi pedoman hidup setiap manusia. Karena dalam Al-Qur’an berisi petunjuk dan syariat agar manusia tetap pada jalan yang benar sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman,” urai Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMA se Aceh ini.  

Ustaz Muhammmad Yani menambahkan, Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt untuk semua umat manusia, sebagai jalan yang lurus (shirathal mustaqim), bagi kehidupan manusia dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran juga sebagai sumber dasar syariat Islam, untuk semua umat di dunia. Karena sejatinya, Islam itu rahmatan lil alamin. 

Bagi siapa saja umat manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran, ia pasti akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, serta kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Agar Al-Quran dapat berfungsi secara maksimal dalam kehidupan, baik sebagai rahmat, petunjuk, obat dan sebagainya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu membaca dengan melafazkannya, menghafalkannya, mentadaburinya, serta mengamalkannya.

“Allah Swt menurunkan Al-Qur’an kepada manusia dengan tujuan untuk dibaca, dipelajari dan diamalkan. Tanpa membaca dan memahami isinya manusia tidak akan bisa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Swt dalam Al-Qur-an, terutama bagi anak-anak kita selaku generasi kedepan,” ujarnya. 

Menurut Ustaz Muhammad Yani, sebagai orang yang paling dekat dengan anak, orang tua sudah sepatutnya menjadi teladan bagi anaknya, karena itu meluangkan waktu membaca Al-Qur’an bukan menunggu waktu luang. Semua keluarga harus membiasakan kembali mengaji Al-Qur’an setelah Maghrib di setiap rumah masing-masing. 

“Dengan melihat kebiasaan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, anak akan meniru kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam mendampingi pendidikan pada anak, maka peran orang tua sangat penting dalam proses belajarnya,” ujar Ketua Bidang Ibadah dan  Pendidikan DKM Masjid Baitul Maghfirah ini. 

Karena itu, katanya,  mengenalkan Al-Qur’an sedari kecil bertujuan agar dapat menumbuhkan kecintaan anak dengan Al-Qur’an. Karena, ketika Al-Qur’an sudah melekat pada jiwa anak maka kelak akan berpengaruh terhadap perilaku hidupnya. “Anak yang sudah memiliki kecintaan terhadap Al-Qur’an sejak kecil ketika besar akan memiliki pendirian yang lebih kuat, dirinya tidak akan mudah terjerumus dalam kemaksiatan,” pungkasnya.

Berikut Daftar Khatib dan Imam Shalat Jum'at se-Aceh Besar, 25 Agustus 2023/8 Safar 1445 H

1. Masjid Jami' Babussalam Kem. Lam Ujong, Kec. Krueng Barona Jaya

Khatib : Tgk. Mulyadi M. Ramli, M.Pd 

Imam : Tgk. Syarwani Muhammad Jamil


2. Masjid Al Hidayah Dusun Meusara Agung, GP Gue Gajah, Kec. Darul Imarah

Khatib: Ust. H. Faizal Adriansyah, M.Si

Imam: Ust. Muhammad Iqbal, M.Pd


3. Masjid Jamik Buengcala Kec. Kuta Baro 

Khatib : Tgk. Ahmad Damanhuri 

Imam : Tgk. Ahmad Damanhuri


4. Masjid Besar Madinatussalam Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Baharuddin

Imam : Tgk. Bahuruddin


5. Masjid Baitul Muttaqin Gp. Glebruek, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Januar

Imam : Tgk.  Razuan


6. Masjid Baitut Taqwa Gp. Pasi, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Irwandi

Imam : Tgk. Bakhtiar


7. Masjid Al Ikhlas Gp. Jantang, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Yusmadi

Imam : Tgk. Yusmadi


8. Masjid Nurul Hikmah Gp. Paroy, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Muhammad Arifin

Imam : Tgk. Muhammad Armin


9. Masjid Baitussalam Gp. Umong Seribe, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Sayed Mukhsen

Imam : Tgk. Ajrin


10. Masjid Asyafiiah Gp. Utamong, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Abd Wahid Lho'nga

Imam : Tgk. Abd Wahid Lho'nga


11. Masjid Nurul Falah Kem. Blangme Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Zulhendra

Imam : Tgk. Nazaruddin


12. Masjid Ahlussunnah Waljamaah Gp. Lamjuhang, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Akhyar

Imam : Tgk. Zubaili


13. Masjid Alqurban Gp. Birek, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Tarmilih

Imam : Tgk. Muzakkir


14. Masjid Darut Thalibin Gp. Krueng Kala, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Khulaini

Imam : Tgk. Khulaini


15. Masjid Al lkhlas Ie Alang-Kuta Cot Glie

Khatib : Ust. Samsul Bahri Nasir, S.Pd.I

Imam :  Ust. Samsul Bahri Nasir, S.Pd.I


16. Masjid Jamik Kem. Leupung, Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Harul Rizal Lampoh Tarom

Imam : Tgk. Nurdin Ishaq


17. Masjid Baitul Maghfirah Gp. Payatieng, Kec. Peukan Bada

Khatib : Tgk. Muhammad Yani, S.Pd.I, M.Ag

Imam : Tgk. Muttaqin Anas, LC., MA


18. Masjid Besar Al Ittihadiyah, Kec. Seulimeum

Khatib : Tgk. Uwis Karni Kayee Adang

Imam : Tgk. Tajul fuzari


19. Masjid Babussalam Kem. Lamkunyet

Khatib : Tgk. Muzakkir (Manhajul Fata)

Imam : Abu Darimi


20. Masjid Jami' Al Mukarramah Kem. Jruek, Kec. Indrapuri

Khatib : Ust. Ayyub

Imam : Ust. Ayyub


21. Masjid Al-Falah Lamjampok, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Tgk. Hasyimi

Imam : Tgk. Muhammad Azhari 


22. Masjid Nurul Jadid Gp. Lampeuneuen, Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Nurhadi Wira Atmaja, Lc. MA

Imam : Tgk. Nurhadi Wira Atmaja, Lc. MA 


23. Masjid Asy-Syuhada Lampanah, Kec. Indrapuri 

Khotib : Ust. Afrizal Sofyan, M.Ag

Imam : Tgk. Baharuddin 


24. Masjid Baburrahmah Gp. Mesalee, Kec. Indrapuri

Khatib : Ust. Afrizal Piyeung

Imam : Tgk. Zainuddin Abdullah


25. Masjid Besar Al Jihad, Kec. Montasik

Khatib : Ust. Zahri Yusuf, SE, M.Si

Imam : Ust. Muhammad Edi 


26. Masjid Jamik Bukit Baro Cot Goh, Kec. Montasik

Khatib : Ust. Ahmad Syukran, Lc, MA

Imam : Ust. Hasanuddin Alhafiz 


27. Masjid Baitul Maqdis Seuot, Kec. Indrapuri

Khatib : Ust. Marfiandi

Imam : Ust. Marfiandi


28. Masjid Baiturrahmah Gampong Jantho Baru, Kec. Kota Jantho          

Khatib : Tgk. Samsul Bahri, S.Ag

Imam : Tgk. Samsul Bahri, S.Ag


29. Masjid Besar Abu Indrapuri di Sinyeu 

Khatib : Prof. Dr. Armiadi Musa, MA 

Imam : Drs. Tgk. Mahdi Yusuf 


30. Masjid Baburrayan PonPes Tgk. Chiek Oemar Diyan, Kec. Indrapuri 

Khatib : Ust. Safari, S.Pd, M.Pd

Imam : Muhammad Zubir, SE.i


31. Masjid Al-Hidayah Yonzipur 16

Khatib : Ust. Alfarizi Amir

Imam : Tgk. M. Fadhilah 


32. Masjid Baburridha Lam ilie, Kec. Indrapuri

Khatib : Drs. Tgk. A. Hadi Yusuf

Imam : Tgk. Suryadi Jamil, S.Ag


33. Masjid Nurussalam Piyeung

Khatib : Tgk. Munawar

Imam : Tgk. M. Juli


34. Masjid Al Hijrah Komplek PNS, Gp. Paya Roh

Khatib : Tgk. Rusli Daud, MA

Imam : Tgk. Rusli Daud MA (Waled Lamjamee)


35. Masjid Besar Al Ishlah Kec. Lhoknga 

Khatib : Tgk. Irhamna

Imam : Tgk. Muwally


36. Masjid Jamik Nurul Huda Kem. Cot Saluran, Kec. Blang Bintang

Khatib : Tgk. Roja

Imam : Tgk. Nizarli


37. Masjid Darul Aman Lampuuk, Kec. Darussalam

Khatib : Tgk. Muhammad Nasir, S.Pd.I

Iman : Tgk. Abdul Hadi, MA


38. Masjid Jamik Nurul Iman Bakdilip, Kec. Montasik

Khatib : Tgk. Khairuddin

Imam : Abi Muh. Nasir


39. Masjid Babul Maghfirah Tanjung Selamat, Kec. Darussalam 

Khatib : Tgk. Bukhari M. Ali, M. Ag

Imam : Tgk. Bukhari M. Ali, M.Ag


40. Masjid Baital Atiq Gp. Iesuum, Kec. Mesjid Raya

Khatib : Tgk. Ismail

Imam   :Tgk. Ahmad Yani


41. Masjid Jami' Gp. Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah

Khatib : Tgk. Ibnukasir

Imam : Tgk. Muksalmina


42. Masjid As Sajidin Komplek Tanjung, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Dr. Tgk. Nurkhalis Mukhtar, Lc, MA

Imam : Prof. Dr. Tgk. H. Muchsin Nyak Umar, SHI, MA


43. Masjid Al Ikhlas, Kantor LAN, Kec. Darul Imarah

Khatib : Dr. Aslam Nur, MA

Imam  : Ivan Aulia, Lc, MA


44. Masjid Jamik Baitul Ahad Kem. Siem, Kec. Darussalam 

Khatib : Dr. Tgk. H. Munawar A. Jalil, MA

Imam :  Dr. (HC) Drs. Tgk. H. Jailani Mahmud 


45. Masjid Baitul Izzati Lamgarot, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Tgk. Darmawan

Imam : Tgk. H. Syamsuddin


46. Masjid bustanul jannah Ajuen, Kec. Peukan Bada

Khatib : Tgk. Ahmad Damanhuri

Imam : Tgk. Mashuri


47. Masjid At-Taqwa Lampupok, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Mursalin

Imam : Tgk. Shahibul Amnar


48. Masjid Baitul Makmur Kem. Ateuk, Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Abizar

Imam : Tgk. Zulfitri


49. Masjid Babut taqwa SPN Polda Aceh, Kec. Lembah Seulawah

Khatib : Tgk. Imanuddin

Imam : Tgk. Imanuddin


50. Masjid Jami' Babusshuluh Kem. Daroy Jeumpet

Khatib : Tgk. Amiril Mukminin

Imam : Tgk. Zamzami


51. Masjid Baiturrahim Kem. Gurah, Kec. Peukan Bada

Khatib : Tgk. Jamaluddin

Imam : Tgk. Zakaria Amin 


52. Masjid Tuha Indrapuri

Khatib : Ust. Na'imullah

Imam : Ust. Na'imullah


53. Masjid Daroy Gp. Punie, Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Aidil Fahmi

Imam :  Tgk. Bahtiar Suib


54. Masjid Babul Iman Limo, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Fajri

Imam : Tgk. Fajri


55. Masjid Darul Falah Cot Keu Eung

Khatib : Tgk. Suriadi, MA

Imam : Tgk. H. Syarifuddin Puteh 


56. Masjid Baitul Makmur Kem. Sungai Makmur, Kec. Blang Bintang

Khatib : Ust. Saipullah Rayeuk, MA

Imam : Tgk. Abdad Ahmad


57. Masjid Al-Fatah Kem. Sungai Limpah Kec. Sukamakmur 

Khatib : Tgk. Zainal Abidin

Imam : Ust. Azhari, S.Pd.I


58. Masjid Hidayatul Islam Teuku Nyak Arief Lamreung XXVl, Kec. Krueng Barona Jaya

Khatib : Tgk. Hasanuddin M. Hasan, S.Hi

Imam  : Tgk. Ibrahim Ilyas


59. Masjid Almukarramah-Lampuyang, Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Ibnu Abbas

Imam : Tgk. M. Yahya


60. Masjid Babul Ibad--Gugop, Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Wahyudi

Imam : Tgk. Izzi


61. Masjid Baitul Kiram-Seurapong, Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Azhari

Imam : Tgk. Jalaludin


62. Masjid Baitul Amin-Lapeng, Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Syukri

Imam : Tgk. Irwandi


63. Masjid babussadah Rinon, Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Mustafa

Imam : Tgk. Yunus


64. Masjid Baitul Abid Meulingge, Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Muklis

Imam : Tgk. Basri


65. Masjid Nurul Huda Deudap, Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Edi 

Imam : Tgk. Nafiah


66. Masjid Nurul Islam Lamteng, Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Abubakar

Imam : Tgk.   Abubakar


67. Masjid Baitul Falah Pasie Janeng, Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Abd Latif

Imam : Tgk. Mustafa


68. Masjid Babul Taqwa Rabo, Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Nurmairi

Imam : Tgk. Nurmairi


69. Masjid Alfurqan Alue Reuyeng, Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Saipul

Imam : Tgk. Thaleb


70. Masjid Jamik Al Ikhlas Alue Reuyeng 

Khatib :Tgk. Mahyuddin

Imam : Tgk. Mahyuddin


71. Masjid Al-Munawarah Ateuk

Khatib : Ust. Khairuddin

Imam : Ust. Mumzirin


Penayangan daftar 71 nama masjid, khatib, dan imam ini terselenggara atas kerja sama BKM se-Aceh Besar yang didukung oleh Remaja Masjid, BKPRMI, dan media online.

(Sayed M. Husen/Feri Irvandi/Ridha Yunawardi)

SHARE :

0 facebook:

Post a Comment

 
Top