LAMURIONLINE.COM | ACEH BESAR - Begitu mulia dan tingginya derajat orang-orang yang bertaqwa (al Muttaqiin), sehingga setiap muslim berharap sampai ke derajat tersebut. Kata taqwa yang dimuat dalam Al-Qur’an sebanyak 240 tempat menunjukkan betapa tinggi nilai dan urgensi taqwa dalam ajaran Islam. Taqwa adalah basis bangunan ajaran Islam. 

Anggota MPU Aceh Besar Ustaz Afrizal Sofyan, S.PdI, M.Ag akan menyampaikan hal tersebut dalam khutbah Jumat Masjid Jami' Al Mukarramah Kemukiman Jruek, Kecamatan Indrapuri, tanggal 3 Mei 2024 bertepatan dengan 24 Syawal 1445 H.

Dalam khutbahnya Ustaz Afrizal mengutip pendapat Syeikh Yahya bin Umar Al-Andalusi dalam kitabnya Kitabun Nazhar wal Ahkam fi Jami’i Ahwalis Suuq yang menjelaskan, beberapa cara yang bisa ditempuh, sehingga taqwa terawat dan selalu ada di dalam hati setiap muslim. 

Syeikh Yahya bin Umar Al-Andalusi mengawali penjelasannya dengan hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh imam Muslim, “Takwa itu terletak di sini”, sambil Rasulullah Saw menunjuk ke dada/hati beliau tiga kali. 

“Takwa terletak di dalam hati yang selalu takut kepada Allah Swt, hati yang selalu mengagungkan Allah Swt dan hati yang selalu merasakan bahwa Allah Swt mengawasinya setiap saat,” ungkap Ustaz Afrizal. 

Ustaz Afrizal menguraikan, secara umum taqwa itu akan dicapai dengan tiga cara, pertama, memperbaiki hati dengan selalu memohon kepada Allah Swt untuk diberi ketaqwaan, hati yang dipenuhi keimanan dan keikhlasan dalam beramal, hati yang selalu dipakai untuk bermuhasabah, hati yang selalu merasa malu kepada Allah Swt. 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Imam an-Nawawi Kitab Syarh Shahih Muslim (16/121) ketika menjelaskan makna hadits bahwa taqwa terletak di dalam hati, beliau berkata, “Sesungguhnya amalan perbuatan yang tampak (pada anggota badan) tidaklah (mesti) menunjukkan adanya takwa (yang hakiki pada diri seseorang). Akan tetapi, takwa (yang sebenarnya) terwujud pada apa yang terdapat dalam hati (manusia), berupa pengagungan, ketakutan dan (selalu) merasakan pengawasan Allah Ta’ala.” 

Kedua, dengan memperbaiki amalan-amalan yang nampak (zhahir). Secara umum amalan yang dimaksud adalah amalan ibadah kepada Allah Swt yang meliputi shalat, puasa, zakat, haji, shadaqah, dan lainnya. Salah satu contoh amalan hati dan amalan yang nampak dalam membentuk taqwa dalam diri seorang muslim dalah firman Allah Swt, dalan surat Ali ‘Imran ayat 134: “(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain.” 

“Semua amalan yang nampak ini, yaitu berinfak atau bersedekah dalam semua kondisi, menahan kemarahan di saat mampu untuk melampiaskannya dan memaafkan kesalahan orang lain, adalah perbuatan yang bersumber dari hati yang taqwa kepada Allah Swt  dan bersih dari kepentingan pribadi dan dari memperturutkan hawa nafsu,” ungkapnya.    

Ketiga, untuk meraih taqwa dibutuhkan ilmu. Hal ini karena, dengan ilmu seseorang dapat mengenal Allah Swt melalui sifat-sifat-Nya. Dengan ilmu seseorang akan terhindar dari taqlid, dengan ilmu sesorang akan terhindar dari azab Allah Swt, dan dengan ilmu seorang muslim akan mengetahui batasan-batasan Allah Swt, sehingga seorang muslim akan jauh dari hal-hal yang haram dan larangan-larangan Allah Swt yang akan merusak ketaqwaannya. 

“Mari kita menjaga taqwa dalam diri kita dengan senantiasa mentaati perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-laranganNya. Di samping itu, meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan diri kita dari beribadah kepada Allah Swt, karena derajat taqwa yang paling tinggi adalah mengosongkan hati dari hal yang menyibukkan diri dari mengingat Allah Swt,” punkas Ustaz Afrizal. 

Berikut Daftar Khatib dan Imam Shalat Jum'at se-Aceh Besar, 3 Mei 2024/24 Syawal 1445 H

1. Masjid Hikmatullah komplek PU Ajuen, Kec. Peukan Bada

Khatib : Tgk. Suwardi

Imam :  Ust. M. Rais Al-Hafizh 


2. Masjid Babussalam Kem. Lamkunyet, Kec. Darul Kamal

Khatib : Tgk. Muslem

Imam : Abi Muhibbuddin 


3. Masjid Besar Baitul Makmur Sibreh, Kec. Suka Makmur 

Khatib : Tgk. Abu Hasan 

Imam : Tgk. Syibram Malasi, MA


4. Masjid Jamik Buengcala Kec. Kuta Baro 

Khatib : Tgk. Sulaiman Woyla

Imam : Tgk. Sulaiman Woyla 


5. Masjid Jami' Babussalam Kem. Lam Ujong, Kec. Krueng Barona Jaya

Khatib : Tgk. Munawar Sanusi

Imam : Tgk. Iskandar Joni


6. Masjid Al-Hidayah Dusun Meusara Agung, Gp. Gue Gajah, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust. Khalidillah Al Hafidz, MA

Imam : Ust. Khalidillah Al Hafidz, MA


7. Masjid Nurul Jadid Gp. Ruyung, Kec. Mesjid Raya

Khatib : Tgk. Maksum

Imam : Tgk. Helmi Abd


8. Masjid Baitul Maghfirah Gp. Payatieng, Kec. Peukan Bada 

Khatib : Tgk. M. Khaled, S. Hi

Imam : Ust. Junaidi, S.Pd


9. Masjid Al lkhlas Ie Alang - Kuta Cot Glie

Khatib : Tgk. H. Jailani Ahmad

Imam : Tgk. H. Jailani Ahmad


10. Masjid Baburridha Lam Ilie, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Burhanuddin 

Imam : Tgk. Ali Imran


11. Masjid Al-Muhajirin Mata Ie Kolam, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust. Rais Al-Hafizh

Imam : Ust. Rais Al-Hafizh


12. Masjid Jamik Nurul Huda Kem. Cot Saluran, Kec. Blang Bintang

Khatib : Tgk. Hamdani

Imam : Tgk. Nizarli


13. Masjid Besar Al Ittihadiyah Kec.  Seulimeum 

Khatib : Ust. Hasyem Usman

Imam : Tgk. H. Azhari 


14. Masjid Baburrahmah Gp. Mesalee, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Irwansyah

Imam : Tgk. Zainuddin


15. Masjid Babul Iman Kem. Limo, Kec. Indrapuri

Khatib: Tgk. Ikhlas 

Imam : Tgk. Ikhlas 


16. Masjid Jami' Al-Ittihadiyyah Kem. Lamreung, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust. Bukhari M. Ali, S.Ag

Imam : Ust. Bukhari M. Ali, S.Ag


17. Masjid Babul Iman Gp. Lambheu, Kec. Darul Imarah 

Khatib : Ust. Mubashirullah, Lc., M.Ag

Imam : Ust. Mubashirullah, Lc., M.Ag


18. Masjid Besar Madinatussalam Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. H. Masradi, S.Pd

Imam : Tgk. H. Masriadi, S.Pd


19. Masjid Baitul Muttaqin Gp. Glee Bruek, Kec. Lhoong 

Khatib : Tgk. Tarmilih

Imam : Tgk. Ansari


20. Masjid Ahlussunnah Waljaamaah Gp. Lamjuhang, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Fahmi

Imam : Tgk. Zubaili Yns.


21. Masjid Baitussalam Gp. Umong Seribee, Kec. Lhoong 

Khatib : Tgk. Irwansyah

Imam : Tgk. Irwansyah


22. Masjid Asyafiiah Gp. Saney, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Akhyar

Imam : Tgk. Mahrizal


23. Masjid Darut Thalibin Gp. Krueng Kala, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk Afrizal

Imam : Tgk. Afrizal


24. Masjid Nurul Falah Kem. Blangmee, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Sudirman

Imam : Tgk. Wlldan Jamal


25. Masjid Baitultaqwa Gp. Pasie, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Yusmadi

Imam : Tgk. Yusmadi


26. Masjid Alqurban Gp. Birek, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Arifin

Imam : Tgk. Muzakkir


27. Masjid Nurul Hikmah Gp. Paroy, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Fauzan

Imam : Tgk. Fauzan


28. Masjid Al Ikhlas Gp. Jantang, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Munadi Yahya

Imam : Tgk. Ibnu Sya"ban


29. Masjid Al-Falah Lamjampok, Kec. Ingin Jaya                                      

Khatib : Tgk. Hamdani Sufi

Imam : Tgk. Muhammad Azhari 


30. Masjid Al Mahabbah Kem. Lamnga, Kec. Mesjid Raya 

Khatib : Tgk. Zulkarnain

Imam : Tgk. Muhammad Rahmad, S.Pd.I


31. Masjid Darul Aman Lampuuk, Kec. Darussalam

Khatib : Tgk. Suriyadi, MA

Imam : Tgk. Muhammad Hasan, S.Pd


32. Masjid Al Ikhlas, Kantor LAN, Kec. Darul Imarah

Khatib : Prof. Dr. M. Yasir Yusuf, MA

Imam : Ust. Ihsan AB


33. Masjid Al-Fatah Kem. Sungai Limpah, Kec. Sukamakmur 

Khatib : Tgk. Nurkhalis

Imam : Ust. Muhammad Rindiani Harahap 


34. Masjid Baitul Kiram Biluy, Kec. Darul Kamal

Khatib : Abaty Muchtaruddin Sufi

Imam : Tgk. Jufri Azmi


35. Masjid Baital Halim Kem. Lam Lheu, Kec. Sukamakmur

Khatib : Tgk. Ubaidillah

Imam : Tgk. Ubaidillah


36. Masjid Jamik Lampisang Capeung, Kec. Seulimeum

Khatib : Tgk. Tajul Puzari, Lc

Imam : Tgk. Ikbal, SH


37. Masjid Jamik Nurussalam Gp. Sukatani, Kec. Kota Jantho 

Khatib : Tgk. Zahrul Halim

Imam : Tgk. Zahrul Halim


38. Masjid Jamik Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu, Kec. Baitussalam 

Khatib : Abuya Habibi Muhibuddin Waly

Imam : Tgk. Muzammil


39. Masjid Bustanul Jannah Ajuen, Kec. Peukan Bada

Khatib : Tgk. Mahyuddin

Imam : Tgk. Ardiansyah


40. Masjid Baitul Maqdis Seuot, Kec. Indrapuri

Khatib : Ust. Almuzanni, M.Sos

Imam : Ust. Almuzanni, M.Sos


41. Masjid Jami' Al Mukarramah Kem. Jruek, Kec. Indrapuri 

Khatib : Ust. Afrizal Sofyan, M.Ag

Imam : Ust. Deddy Muslim 


42. Masjid Darul Falah Cot Keu Eung 

Khatib : Tgk. Zulfajri 

Imam : Tgk. H. Syarifuddin Puteh 


43. Masjid Nurul Jadid Gp. Lampeuneuen, Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Saifullah Rayeuk, MA

Imam : Tgk. Saifullah Rayeuk, MA


44. Masjid Jami' Al-Ichsan Kec. Kuta Cot Glie

Khatib : Tgk. Munawar

Imam : Tgk. Yuri Musa


45. Masjid Jamik Baitul Ahad Kem. Siem, Kec. Darussalam 

Khatib : Tgk. Suhaimi Hatta

Imam : Dr. (HC) Drs. Tgk. H. Jailani Mahmud 


46. Masjid Rahmatullah Lampuuk, Kec. Lhoknga

Khatib : Drs. Tgk. Daud Hasbi, M.Ag

Imam : Tgk. Syamsuriadi


47. Masjid Agung Al-Munawwarah Kec. Kota Jantho

Khatib : Tgk. Amiruddin

Imam : Ust. Husaini, SP


48. Masjid Besar Tgk. Chik Mahraja Gurah

Khatib : Tgk. Syamsul Ambia

Imam : Tgk. Faizun 


49. Masjid As Sajidin Komplek Tanjung, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Tgk. Safaini, MA

Imam : Tgk. H. M. Dahlan, S.Ag


50. Masjid Daroy Gp. Punie, Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Syeh Mukhtar

Imam : Tgk. Syeh Mukhtar 


51. Masjid Besar Darul Muttaqin Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah

Khatib : Tgk. Wisnu

Imam : Tgk. Akhyar, S.H.I


52. Masjid Jamik Batal Ma'but Kem. Lamleuot, Kec. Kuta Cot Glie

Khatib : Tgk. Marhaban [Lambeugak]

Imam : Abi Murtadha


53. Masjid Baitul Makmur Kem. Sungai Makmur, Kec. Blang Bintang 

Khatib: Tgk. Rahmad Salami 

Imam : Tgk. Abdad Ahmad 


54. Masjid Jami' Istiqamah Kec. Simpang Tiga

Khatib : Tu Muhammad Jalaluddin

Imam : Tu Muhammad Jalaluddin


55. Masjid Jami' Babusshuluh, Kem. Daroy Jeumpet

Khatib : Tgk. H. Ramadhan Tosari Fauzi, M.Ed, Ph.D

Imam : Tgk. Riki Satria


56. Masjid Asy Syuhada Lampanah, Kec. Indrapuri 

Khatib : Ust. Safriansyah, MA

Imam : Ust. Safriansyah, MA57. Masjid Jamik Lheu Kem. Lamreng, Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Muhammad Fadhil

Imam : Tgk. Zamni Yunus, MA


58. Masjid Al Ikhlas Kandang Pulo Nasi, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Aiyub

Imam : Tgk. Nurmairi


59. Masjid Jamik Baitul Adhim Aneuk Batee, Kec. Sukamakmur

Khatib : Tgk. Abana Rahmat Fajri

Imam : Tgk. Abana Rahmat Fajri


60. Masjid Tuha Indrapuri Kec. Indrapuri 

Khatib : Ust. Ahmad Syukran, Lc, MA

Imam : Ust. Ahmad Syukran, Lc, MA


61. Masjid At-Taubah Lheue-Cureh, Kec. Indrapuri                      

Khatib : Ust. Zahri SE., M.Si                                     

Imam : Tgk. Muncawi


62. Masjid Jamik Silang Rukoh Blang Krueng-Baitussalam

Khatib : Abon Tajuddin Al Fauzi Lung Ie

Imam : Abon Tajuddin Al Fauzi Lung Ie


63. Masjid Al Mukhlisin Menara Baro, Gp. Miruk, Kec. Krueng Barona Jaya 

Khatib : Tgk. Mukhtar AR

Imam : Tgk. M. Jamal Nyak Musa


64. Masjid Al Ikhlas Beuramoe, Kec. Baitussalam

Khatib : Tgk. Abdul Rani 

Imam : Tgk. Muhammad Abdullah


65. Masjid Babut Taqwa SPN Polda Aceh, Kec. Lembah Seulawah

Khatib : Tgk. Muhammad Afdhal

Imam : Tgk. Muhammad Afdhal


66. Masjid Al-Muhajirin Dusun Korpri Garot, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust. Amrul Amin

Imam : Ust. Hasbul Haq


67. Masjid Al Ikhlas Kec.  Leupung

Khatib : Tgk. Ahmad Dhiauddin

Imam : Tgk. Armiadi


68. Masjid Hidayatul Islam Teuku Nyak Arief Lamreung XXVI, Kec. Krueng Barona Jaya 

Khatib : Tgk. Teuku Rizki Ramadhan 

Imam : Tgk. Khaliluddin, S.Ag


69. Masjid Jamik Al Ikhlas Alue Reuyeng, Kec. Pulo Aceh 

Khatib : Tgk. Thaleb

Imam : Tgk.  Safrizal


70. Masjid Al Mukarramah - Lampuyang, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk M. Danil

Imam : Tgk. M. Yahya


71. Masjid Babul Ibad Gp. Gugop, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Heri Suwaini

Imam : Tgk. Izzi


72. Masjid Baitul Kiram Gp. Seurapong, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Fikri

Imam : Tgk. Jalaludin


73. Masjid Baitul Amin Gp. Lapeng, Kec. Pulo Aceh

 Khatib : Tgk. Irwandi 

Imam : Tgk. Irwandi


74. Masjid Babussadah Gp. Rinon, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk.  Mustafa

Imam : Tgk. Yunus


75. Masjid Baitul Abid Gp. Meulingge, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Muklis

Imam : Tgk. Basri


76. Masjid Nurul Huda Gp. Deudap, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Abubakar

Imam : Tgk. Nafiah


77. Masjid Nurul Islam Gp. Lamteng, Kec.  Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Latif

Imam : Tgk. Zainon 


78. Masjid Baitul Falah Gp. Pasie Janeng, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Edi

Imam : Tgk. Latif


79. Masjid Al Furqan Gp. Alue Reuyeng, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Nurmairi

Imam : Tgk. Saipul


80. Masjid As Syuhada Gp. Pulot, Kec. Leupung

Khatib : Tgk. Mukhlizar

Imam : Tgk. Mukhlizar


81. Masjid Al Muhajirin Komplek Lanud SIM, Kec. Blang Bintang 

Khatib : Ust. Saturi

Imam : Ust. Saturi

Penayangan daftar 81 nama masjid, khatib, dan imam ini terselenggara atas kerja sama BKM se Aceh Besar dengan Remaja Masjid, BKPRMI, DSI, Kemenag, dan media. (Sayed M Husen/Feri Irvandi/Ridha Yunawardi)

SHARE :

0 facebook:

Post a Comment

 
Top