lamurionline.com -- Aceh Besar -- Guru Besar Sosiologi UIN Ar-Raniry Ustaz  Prof. Dr. Drs. Tgk. H. Gunawan Adnan, MA, Ph.D mengatakan, tiga elemen atau pilar ajaran Islam wajib mendapat atensi, dipedomani dan diimplementasikan oleh setiap pribadi muslim, agar dia betul-betul sempurna atau holistik  Islamnya. Tiga pilar tersebut adalah aqidah, syariah, dan muamalah.  

Hal itu akan disampaikan oleh Ustaz Gunawan Adnan dalam khutbah Jumat di Masjid Al-Hidayah Dusun Meusara Agung, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, 10 Maret 2023 bertepatan dengan 18 Sya'ban 1444 H.

“Ketiga pilar tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena ketiga-tiganya ibarat satu batang tubuh yang integral,” tegasnya.  

Asesor BAN-PT Pusat ini menguraikan, secara garis besar ajaran pokok agama Islam terdiri dari tiga elemen atau aspek besar, yaitu elemen aqidah (keimanan/keyakinan), syariah (hukum dan norma), dan muamalah (prilaku/ akhlak). Elemen pertama adalah keyakinan atau secara luas sering juga disebut aqidah. Terma aqidah merujuk pada keimanan terhadap Allah Swt  dan semua yang difirmankanNya untuk diyakini (rukun iman). 

“Dalam Islam, pendidikan aqidah sendiri menempatkan posisi yang paling fundamen dan urgen seperti terlihat pada rukun Islam pertama. Di samping itu, ajaran terkait aqidah menjadi hal yang paling didahulukan oleh Rasulullah saw dalam mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabatnya,” ujarnya. 

Dalam konteks ini, tambah Ustaz Gunawan Adnan,  dapat dilihat dalam hadis Rasulullah saw, Dari Umar r.a: Pada suatu hari kami (Umar r.a dan para sahabat r.a) sedang duduk-duduk bersama Rasulullah saw lalu muncullah di hadapan kami seorang yang berpakaian sangat putih. Rambutnya sangat hitam dan tidak tampak tanda tanda bekas perjalanan. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah saw, kedua kakinya menghimpit kedua kaki Rasulullah, sedangkan kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah SAW seraya berkata:

"Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Lalu Rasulullah saw menjawab, "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan mengerjakan haji apabila mampu." Orang itu lantas berkata, "Benar". 

Kemudian dia bertanya lagi, "Kini beritahu aku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari akhir dan beriman kepada Qadar baik dan buruknya."

Selanjutnya orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Lalu Rasulullah saw bertanya kepada Umar, "Hai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu aku (Umar) menjawab, "Allah dan rasulNya lebih mengetahui," Rasulullah lantas berkata, "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian," (HR Muslim).

Selanjutnya Ustaz Gunawan Adnan menguraikan elemen syariah (norma atau hukum). Ajaran pokok agama Islam yang kedua adalah terkait dengan elemen syariah.  Aspek inilah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablum-minallah), sesama manusia (hablum-minannas) dan hubungan manusia dengan alam semesta (hablum-minal’alamin).

Menurutnya, secara etimologis, syariah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti "jalan". Sedangkan secara terminologis syariah  bermakna jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Swt sebagai panduan untuk menjalankan kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat yang selamat sejahtera. “Panduan yang dimaksud adalah sumber hukum Islam yang berasal dari Al-Quran, sunnah, sampai  ijtihad para ulama,” ujar Ustaz Gunawan Adnan.

Menurut tulisan ilmiah terbitan Digilib IAIN Kendari, kutipnya, ruang lingkup yang terkandung dalam elemen syariah mencakup hukum ibadah, muamalah dalam hal tukar menukar harta, munakahat dalam hubungan berkeluarga, siasah (politik) dalam konteks bermasyarakat, hingga jinayat yang menyangkut pidana.

Lebih lanjut Ustaz Gnuawan Adnan menguraikan elemen muamalah (perilaku/ akhlak). Adapun elemen terakhir dan tidak kalah penting adalah ajaran terkait perilaku atau akhlak. Akhlak ini sendiri merupakan sikap-sikap atau pola perilaku manusia yang merupakan refleksi dan hasil dari kesuksesan dari implementasi atau pengamalan dua aspek sebelumnya yakni, aqidah dan syariah.

Pentingnya pendidikan akhlak dalam ajaran Islam tergambar dari sabda Rasulullah saw dalam hadisnya, "Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw ditanya tentang penyebab utama yang dapat memasukkan (seseorang) ke dalam surga. Beliau menjawab, “Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia.” (HR Tirmidzi).

Karena itu, tegas Ustaz Gunawan Adnan, ketiga elemen ajaran Islam wajib diimplementasikan setiap pribadi muslim, agar dia betul-betul sempurna atau holistik keislamannya.  “Ketiga pillar itu tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebab ketiga-tiganya ibarat satu batang tubuh yang integral,” tegasnya lagi.  

Mengakhiri khutbah, Ustaz Gunawan Adnan kembali menegaskan, bahwa tiga elemen penting  ajaran pokok agama Islam harus terintegrasi dalam membentuk kepribadian manusia yang utuh pada seorang muslim sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah Al Baqarah ayat 208, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh (kaffah)  dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu."


Berikut Daftar Khatib dan Imam Jum'at se-Aceh Besar, 10 Maret 2023/18 Sya'ban 1444 H


1. Masjid  Babussalam Kem. Lam Ujong, Kec. Krueng Barona Jaya

Khatib : Tgk. Safaini, MA

Imam : Tgk. Irvan Ardian, S.Pd.I


2. Masjid Baitul Jannah, Kem. Tungkob, Kec. Darussalam

Khatib : Tgk. Rustandi, S.Ag

Imam : Tgk. Ismunandar, ST


3. Masjid Al Ikhlas Ie Alang-Kuta Cot Glie

Khatib : Tgk. Saifuddin, S.Ag

Imam : Tgk. Saifuddin, S.Ag


4. Masjid Al-Hidayah Dusun Meusara Agung, Gp. Gue Gajah, Kec. Darul Imarah

Khatib : Prof. Gunawan Adnan

Imam : Prof. Gunakan Adnan


5. Masjid Besar Madinatussalam Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Fuadi Yusuf

Imam : Tgk. Busra Ibr.


6. Masjid Nurul Hikmah Gp. Paroy, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Januwar

Imam : Tgk. Muhammad Arifin


7. Masjid Baitul Muttaqin Gp. Glebruek, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Aidil Fahmi

Imam : Tgk. Randar


8. Masjid Baitussalam Gp. Umomg Seribe, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Sayed Muhsin

Imam : Tgk. Ajrin


9. Masjid Ahlussunnah Waljamaah Gp. Lamjuhang, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Abon Cukri

Imam : Tgk. Haramaini


10. Masjid Nurul Falah Kem. Blangme Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Fajar

Imam : Tgk. Yusmadi


11. Masjid Alqurban Gp. Birek, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Fahmi Lamno

Imam : Tgk. Muzakkir


12. Masjid Asyafiiah Gp. Utamong, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Umran

Imam : Tgk. Umran


13. Masjid Baitut Taqwa Gp. Pasi, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Khairil Anwar

Imam : Tgk. Khairil Anwar


14. Masjid Darut Thalibin Gp. Krueng Kala, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Imanuddin

Imam : Tgk. Imanuddin


15. Masjid Al Ikhlas Gp. Jantang, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Masri

Imam : Tgk. Masri


16. Masjid Babussalam Kem. Lamkunyet

Khatib : Tgk. Murtadha 

Imam : Tgk. Murtadha


17. Masjid Al-Falah Lamjampok, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Tgk. Yusnardi

Imam : Tgk. Muhammad Azhari 


18. Masjid Jamik Buengcala, Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Muhibuttabri, S.Ag

Imam : Tgk. Muhibuttabri, S.Ag


19. Masjid AlMuhajirin Mata Ie, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust. Hasbul Haq

Imam : Ust. Hasbul Haq


20. Masjid Jami' Al Mukarramah Kem. Jruek, Kec. Indrapuri

Khatib : Ust. Ayyub

Imam : Ust. Ayyub


21. Masjid Darul Falah Cot Keu Eung

Khatib : Tgk. H. Darwin Luqman, Lc

Imam : Tgk. H. Darwin Luqman, Lc


22. Masjid Nurul Jadid Gp. Lampeuneuen, Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Afrizal Sofyan, MA

Imam : Tgk. Afrizal Sofyan, MA


23. Masjid Al Ikhlas Beuramoe Labuy, Kec. Baitussalam

Khatib : Tgk Azwir, S.Pd.I 

Imam : Tgk. Muhammad Abdullah


24. Masjid Besar Al Jihad Kec. Montasik

Khatib : Tgk. Hanafiah

Imam : Tgk. Muhammad Edi


25. Masjid Jamik Bukit Baro Cot Goh, Montasik

Khatib : Dr Tgk. Armiadi Musa, MA

Imam : Ust. Hasanuddin Alhafiz


26. Masjid Baburrahmah, Gp. Mesalee, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Nukman

Imam : Tgk. Zainuddin


27. Masjid At-Taqwa Lampupok, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Zulkiram

Imam : Tgk. Al Muzanni, S.Sos, M.Sos


28. Masjid Besar Abu Indrapuri Di Sinyeu

Khatib : Ust. David Hidayatullah

Imam : Drs. Tgk. Mahdi Yusuf 


29. Masjid Baitul Kiram Biluy, Kec. Darul Kamal

Khatib : Tgk. Mahyuddin Lamsidaya

Imam : Tgk. Jufri Azmi


30. Masjid Jamik Nurul Huda Kem. Cot Saluran, Kec. Blang Bintang

Khatib : Tgk. Munzir Ulee Titie

Imam : Tgk. Muhammad Farihin


31. Masjid Babul Iman Limo, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Dahrul

Imam : Tgk. Dahrul


32. Masjid At-taubah Lheue -Cureh, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Tarmizi

Imam : Tgk. Muncawi 


33. Masjid Al Ikhlas, Kantor LAN, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust. Kaisal Munir M.Ag

Imam : Ust. Mahlil A. Jamil


34. Masjid Baital Maqdis Seout, Kec. Indrapuri

Khatib : Ust. Umeer Martunis, Lc

Imam : Ust. Umeer Martunis, Lc


35. Masjid Jamik Baitul Ahad Kem. Siem, Kec. Darussalam 

Khatib : Tgk. Faisal Sanusi, Lc., M.Ag

Imam : Drs. Tgk. H. Jailani Mahmud 


36. Masjid Jamik Baitul Muttaqin, Saree

Khatib : Tgk. Ibrahim, Lc

Imam : Tgk. Adnan


37. Masjid Besar Al Ittihadiyah Kec. Seulimeum

Khatib : Ust. Hasyem Lamtamot

Imam : Tgk. H. Syafruddin Abdullah

 

38. Masjid Bustanul Jannah Ajuen, Kec. Peukan Bada

Khatib : Tgk. Harun Arrasyid

Imam : Tgk. Suwardi


39. Masjid Al-Hidayah yonzipur 16, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust. Alfarizi Umar

Imam : Tgk. Fadhilah 


40. Masjid Al-Ikhlas Kec. Leupung

Khatib : Abuya Habibie Muhibbuddin Waly, S.Th


41. Masjid Tabarru'ad Sihoum Kec. Indrapuri

Khathib  : Ust. Marfiandi

Imam : Ust. Marfiandi


42. Masjid Darul Hasani Miruek Taman, Kec. Darussalam

Khatib : Ust. Awaluddin, M.Pd

Imam : Tgk. T. Tajuddin


43. Masjid Nurussalam Piyeung Montasik

Khatib : Ust. Azmi Fajri Usman, MA

Imam : Ust. Muhammad Rajif Al hafizh


44. Masjid Baburrayan Tgk. Chiek Oemar Diyan, Kec. Indrapuri

Khatib : Ust. Wareh Sukman Jaya

Imam : Ust. Rizaldi


45. Masjid Tuha Indrapuri

Khatib : Ust. Zahri Yusuf, M.Si

Imam : Ust. Zahri Yusuf, M.Si


46. Masjid Baitul Makmur Kem. Ateuk, Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Sri Darmawan

Imam : Tgk. Suwandi


47. Masjid Jamik Nurul Falah Kem. Klieng

Khatib : Tgk. Rizal Ariadi

Imam : Tgk. Muslim


48. Masjid Jami' Babusshuluh Kem. Daroy Jeumpet

Khatib : Tgk. Fauzi Rizal

Imam : Tgk. Mujahidin


49. Masjid Asy Syuhada Lampanah, Kec. Indrapuri 

Khatib : Ust. Irhamullah S.Pd.I

Imam : Ust. Irhamullah S.Pd.I


50. Masjid Jamik Lamrabo, Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Nurdin Lamsabang

Imam : Tgk. Ramli ZZ


51. Masjid Jami' Baitul Adhim Aneuk Batee, Kec. Sukamakmur 

Khatib : Tgk. Fuanni

Imam : Tgk. Alfian


52. Masjid Baiturrahim Lampisang Kec. Peukan Bada

Khatib : Tgk. Suhaimi

Imam  : Tgk. Suhaimi


53. Masjid Daroy Gp. Punie, Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Zulfikar

Imam : Tgk. Bakhtiar


54. Masjid Al-Fatah Kem. Sungai Limpah, Kec. Sukamakmur

Khatib : Tgk. Sabri

Imam : Tgk. Sabri 


55. Masjid Jamik Leupung,  Kec. Kuta Baro 

Khatib : Tgk. Rojal Hardiansyah

Imam : Tgk. Rojal Hardiansyah


56. Masjid Hidayatul Islam Teuku Nyak Arief, Lamreung XXVl, Kec. Krueng Barona Jaya

Khatib : Tgk. Ibnu 'Aqil

Imam : Tgk. Khairul Umam 


57. Masjid Besar Samahani

Khatib : Tgk. Irfan Siddiq

Imam : Abiya Saifullah AR


58. Masjid Ath-Thaahirah Lamcot, Darul Imarah, Aceh Besar

Khatib : Tgk. Darmawi Razali

Imam  : Abi H. Hasbi Al Bayuni


Penayangan daftar 58 nama masjid, khatib, dan imam ini terselenggara atas kerja sama BKM se Aceh Besar yang didukung oleh Remaja Masjid, BKPRMI, dan media online. (Sayed M Husen/Irfandi/Ridha)

SHARE :

0 facebook:

Post a Comment

 
Top