lamurionline.com -- Aceh Besar – Allah Swt mensyariatkan ibadah haji tidak hanya sebatas tentang ibadah biasa, namun lebih dari itu, ibadah haji justru sebagai bukti persatuan dan kejayaan Islam, serta bukti kekompakan pemeluknya. Ibadah haji juga sebagai ajang tukar pendapat satu suku dengan suku lainnya, satu negara dengan negara lainnya. Ketika sudah berada di Baitullah, tidak ada perbedaan antar umat Islam, semuanya sama-sama sebagai hamba Allah dengan tujuan yang sama pula.

Anggota MPU Aceh Besar, Dr Tgk Abdurrazak Lc, menyampaikan hal tersebut dalam khutbah Jumat di Masjid Babussalam Lamteungoh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, 26 Mei 2023 bertepatan dengan  6 Dzulqaidah 1444 H. “Ketika melaksanakan ibadah haji, umat Islam tidak dibedakan lagi dengan berbagai identitas yang mereka miliki, karena itu sangat disayangkan bila semua umat Islam lupa dan tidak mengetahui manfaat dan hikmah luar biasa ini,” ujarnya. 

Tgk Abdurrzak menjelaskan,  hikmah disyariatkan haji sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ibadah lain, seperti shalat jamaah, shalat Jumat, dan dua shalat hari raya, yaitu menguatkan persatuan umat Islam. Islam menginginkan adanya ibadah yang bisa menghilangkan sekat kaya-miskin, tampan-jelek, kulit putih, kulit hitam, serta sekat lainnya. “Di sisi Allah Swt, semuanya sama. Oleh karenanya, tentu adanya ibadah-ibadah tersebut tidak lantas mempersatukan umat Islam secara mayoritas,” tegas Pimpinan Dayah Daruzzadin, Aceh Besar ini.  

“Ibadah itu hanya bisa mempersatukan umat Islam di tempat mereka masing-masing. Tentu tidak dengan ibadah haji. Ibadah yang satu ini mampu menampung semua umat Islam yang telah memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk bersatu dalam satu baris dan satu tempat,” katanya.

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi menulsi dalam kitab Hikmatut Tasyri’ wa Falsafatuh, bahwa Allah Swt  mensyariatkan ibadah haji agar umat Islam dari seantero negeri bersatu dan berkumpul di satu tempat yang sama, mengesampingkan semua perbedaan yang ada, mulai dari suku, budaya, negeri, mazhab dan lainnya. Mereka semua berkumpul di atas satu nama, yaitu Islam, sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur’an, Allah Swt berfirman:

Artinya, “(Wahai Ibrahim), serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh” (QS Al-Hajj: 27). 

Karena itu, urai Tgk Abdurrazak, ketika semua umat Islam dari berbagai tempat telah berkumpul di Makkah, maka akan tercipta darinya hubungan erat dan timbulnya kasih sayang antar satu dengan yang lainnya. Dari Indonesia akan mengenal orang Arab, begitupun sebaliknya. Orang Turki akan mengenal orang India, pun sebaliknya. Orang Barat akan mengenal orang Timur dan seterusnya. 

Menurutnya, dengan ibadah haji akan sangat tampak umat Islam bagaikan saudara dari ayah dan ibu yang sama. Akan tercipta sebuah hubungan yang diikat oleh agama Islam dan tidak akan bisa dipisahkan oleh perbedaan ras dan suku, budaya dan bangsa. “Tidak sebatas itu, akan terwujud perkumpulan di bawah naungan agama Islam, dengan satu ibadah, satu bacaan, dan satu tujuan, yaitu meraih ridha-Nya. Jamaah haji juga bisa berbagi kisah-kisah inspiratif dari negara mereka masing-masing, berbagi cerita perkembangan Islam dan peradaban,” tambahnya.

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry ini mengharapkan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, tidak hanya sebatas ingin menunaikan kewajiban belaka,  namun lupa hikmah dan manfaat luar biasa yang ada di dalamnya. Seharusnya jamaah haji mengaktualkan semangat persaudaran dan persatuan Islam di tanah suci dan dalam kehidupan sehari-hari.  


Berikut Daftar Khatib dan Imam Shalat Jum'at se-Aceh Besar, 26 Mei 2023/6 Dzulqaidah 1444 H


1. Masjid Jami' Babussalam Kem. Lam Ujong, Kec. Krueng Barona Jaya

Khatib : Abi Jufri (Cot Buklat)

Imam : Tgk. Hasanuddin Hasan


2. Masjid Al-Hidayah Dusun Meusara Agung, Gp. Gue Gajah, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust. Fakhruddin Lahmuddin, M.Pd

Imam : Ust. Rustandi Qamaruddin, S.Pd


3. Masjid Jamik Lamrabo Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Mukhlis Teupin Bate 

Imam : Tgk. Ramli ZZ 


4. Masjid Al lkhlas Ie Alang-Kuta Cot Glie

Khatib : Ust. Furqan

Imam : Ust. Furqan


5. Masjid Jamik Buengcala Kec. Kuta Baro

Khatib : Dr. Tgk. Munawar A. Djalil                        

Imum : Tgk. Zulfikar


6. Masjid Babussalam Kem. Lamkunyet Kec. Darul Kamal

Khatib : Tgk. Ikhwani 

Imam : Abu Darimi


7. Masjid Al-Fatah Kem. Sungai Limpah, Kec. Sukamakmur

Khatib : Tgk. Iskandar Rashid

Imam : Ust. Rindiani Harahap 


8. Masjid Besar Al Ittihadiyah Kec. Seulimeum

Khatib : Tgk. Suhaimi 

Imam : Tgk. Ridwan Station


9. Masjid Besar Madinatussalam Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Azhar Asnawi

Imam : Tgk. H. Azhar Asnawi


10. Masjid Nurul Hikmah Gp. Paroy, Kec. Lhoong  

Khatib : Tgk. Arifin

Imam : Tgk. Maulid


11. Masjid Nurul Falah Kem. Blangme, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Fahmi

Imam : Tgk. Zulfajri


12. Masjid Asyafiiah Gp. Utamong, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Randar

Imam : Tgk. Umran


13. Masjid Al Qurban Gp. Birek, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Khairil Anwar

Imam : Tgk. Muzakkir


14. Masjid Ahlussunnah Waljamaah Gp. Lamjuhang, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Marwan Krueng Kala

Imam : Tgk. Zulbaili


15. Masjid Baitussalam Gp. Umong Seribe, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Syibran Malasiy 

Imam : Tgk. Syibran Malasiy


16. Masjid Darut Thalibin Gp. Krueng Kala, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Aripunnizar

Imam : Tgk. M. Daud


17. Masjid Al Ikhlas Gp. Jantang, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Mahdi

Imam : Tgk. Mahdi


18. Masjid Baitut Taqwa Gp. Pasi, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Umran

Imam : Tgk. Bahtiar


19. Masjid Baitul Muttaqin Gp. Glebruek, Kec. Lhoong

Khatib : Tgk. Azhar

Imam : Tgk. Marzuki


20. Masjid Jami' Kem. Leupung, Kec. Kuta Baro

Khatib : Tgk. Abdul Rasyid

Imam : Tgk. Nurdin Ishaq


21. Masjid Al-Muhajirin Mata Ie, Kec. Darul Imarah

Khatib : Ust. Luffi Alhafidz

Imam. Ust. Luffi Alhafidz


22. Masjid Baburridha Lam Ilie, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Fajri Cot Bayu

Imam : Tgk. Suryadi Jamil, S.Ag


23. Masjid Darul Falah Cot Keu Eung

Khatib : Tgk. H. Salman, M.Ag

Imam: Tgk. Shadiqin, MA


24. Masjid Al Falah Lamjampok, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Tgk. Alaidin

Imam : Tgk. Muhammad Azhari 


25. Masjid Babul Iman Limo, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Syamsud Dhuha

Imam : Tgk. Syamsud Dhuha


26. Masjid Besar Samahani, Kec. Kuta Malaka

Khatib : Tgk. Khairunnas

Imam : Ust. Rahmadin Shaleh


27. Masjid Al-Ikhlas Kec. Leupung

Khatib : Tgk. Muhajir

Imam : Tgk. Iqbal 


28. Masjid Jamik Nurul Huda Kem. Cot Saluran, Kec. Blang Bintang

Khatib : Tgk. H. Mukhtaruddin (Abu Mekkah)

Imam : Tgk. H. Mukhtaruddin (Abu Mekkah)


29. Masjid Baitul Makmur Kem. Sungai Makmur, Kec. Blang Bintang

Khatib : Tgk. Muhammad Nizar 

Imam : Tgk. Abdad Ahmad


30. Masjid Besar Al Jihad Kec. Montasik

Khatib : Ust. Khairudin

Imam : Tgk. Abdul Muthalib, S.Ag


31. Masjid Jamik Bukit Baro Cot Goh, Kec. Montasik

Khatib : Tgk. Khalid Mudatsir, Lc, M.Ag 

Imam : Ust. Hasanuddin Alhafiz 


32. Masjid Nurul Jadid Gp. Ruyung, Kec. Mesjid Raya

Khatib : Tgk. Fauzan

Imam : Tgk. Fauzan


33. Masjid Jami' Tgk. Chik Lambada Gp. Lambada Lhok, Kem. Klieng, Kec. Baitussalam

Khatib : Tgk. Muhammad Nasir Kaoy 

Imam : Tgk. Muhammad Nasir Kaoy


34. Masjid Besar Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu

Khatib : Tgk. M. Saleh

Imam : Tgk. Saiful Akmal


35. Masjid Bustanul Jannah, Kec. Peukan Bada

Khatib : Abi Marhaban

Imam : Tgk. Aqimuddin


36. Masjid Babul Maghfirah Gp. Payatieng, Kec. Peukan Bada

Khatib : Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan

Imam : Tgk. Mahdi Hamzah, SH


37. Masjid Besar Al Faizin Lampeuneruet, Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Ridwan Siron

Imam : Tgk. H. Abdul Arif


38. Masjid Besar Babushuluh Kem. Daroy Jeumpet, Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Irhamni

Imam : Tgk. H. Kamaruzzaman


39. Masjid Baburrahmah Gp. Mesalee, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Nukman

Imam : Tgk. Nukman


40. Masjid Jamik Baitul Ahad Kem. Siem, Kec. Darussalam 

Khatib : Dr. Tgk. Reza Kurnia, MA

Imam : Dr. (HC) Drs. Tgk. H. Jailani Mahmud 


41. Masjid Nurul Jadid Gp. Lampeuneuen, Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Andi Mardika, Lc, MA

Imam  : Tgk. Andi Mardika, Lc, MA 


42. Masjid Al Ikhlas, Kantor LAN, Kec. Darul Imarah

Khatib : Dr. Fahmi Sofyan, Lc., MA

Imam : Takdir Feriza Hasan, S.Pd.I


43. Masjid Agung Al Munawwarah Kota Jantho

Khatib : Ust. H. Muharrir Ashari, Lc, MA

Imam : Ust. Iswanda, M.Pd


44. Masjid Baital Maqdis Seout, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Al Muzanni, M.Ag

Imam : Tgk. Al Muzanni, M.Ag


45. Masjid Baitul Kiram Biluy, Kec. Darul Kamal

Khatib : Aby Sirajuddin Saman

Imam : Tgk. Jufri Azmi


46. Masjid Jamik Babussalam Kem. Lamteungoh, Kec. Ingin Jaya 

Khatib : Dr. Tgk. H. Abdul Razak, LC, MA

Imam : Tgk. Anwar


47. Masjid Nurussalam Piyeung, Kec. Montasik

Khatib : Tgk. Mubarrak

Imam : Tgk. M. Juli


48. Masjid As Sajidin Komplek Tanjung, Kec. Ingin Jaya

Khatib : Tgk. Isra' Ahmadsyah

Imam : Tgk. H. Dahlan, S.Ag


49. Masjid Jami' Lheu Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. H. Adnan Ali

Imam : Tgk. Zamni Yunus, M.Ag


50. Masjid Jamik Baitul Jannah, Kem. Tungkob, Kec. Darussalam

Khatib : Tgk. H. Muhammad Faisal Sanusi, M.Ag

Imam : Drs. Tgk. H. Muhammad Abdul Ghani


51. Masjid At-Taqwa Lampupok, Kec. Indrapuri

Khatib : Tgk. Syahbuddin

Imam : Tgk. Sabri Dzoelkharnaen


52. Masjid Baiturrahim Kem. Gurah, Kec Peukan Bada

Khatib : Dr. Tgk. Yusran Yunus, MA

Imam : Dr. Tgk. Yusran Yunus, MA


53. Masjid Babuttaqwa SPN Polda Aceh, Kec. Lembah Seulawah

Khatib : Tgk. Uwisnul Qarni Seulimum

Imam : Tgk. Uwisnul Qarni


54. Masjid Jamik Baital Ma'but Kem. Lamleuot

Khatib : Tgk. Muliyadi

Imam : Tgk. As'ad


55. Masjid Jami' Al-Ichsan, Kuta Cot Glie

Khatib : Tgk. Amiruddin

Imam : Tgk. Ruslan, S.Ag


56. Masjid Baital Atiq Gp. Iesuum, Kec. Mesjid Raya

Khatib : Tgk. Fakhrurrazi

Imam : Tgk. Ahmad Yani


57. Masjid Al-Ikhlas Kec. Leupung

Khatib : Tgk. Muhklizar

Imam : Ust. Marwan Yunus, S.Ag


58. Masjid Al Hijrah Komplek PNS Gp. Paya Roh

Khatib : Tgk. Mahyuddin 

Imam : Tgk. Mahyuddin 


59. Masjid Besar Abu Indrapuri di Sinyeu

Khatib : Ust. Aiyub Rusli 

Imam : Tgk. Mukhtaruddin M. Amin

 

60. Masjid Baitul Makmur Kem. Ateuk, Kec. Kuta Baro

Khatib : Abon Taleb

Imam : Abi Mukhlis

 

61. Masjid Tabarru'ad Sihom, Kec. Indrapuri

Khatib : Ust. Asyraf Abdusy Syakur, S.Sos.I

Imam : Ust. Asyraf Abdusy Syakur, S.Sos.I


62. Masjid Al Mukarramah Gp. Lampuyang, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Ibnu Abbas

Khatib : Tgk. Yusri


63. Masjid Babul Ibad Gp. Gugop, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. M. Yahya

Imam : Tgk. M.  Yahya


64. Masjid Baitul Kiram Gp. Seurapong, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Syukri

Imam : Tgk. Syaban


65. Masjid Baitul Amin Gp. Lapeng, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Nasrullah

Imam : Tgk. Irwandi


66. Masjid Babussadah Rinon, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Jurjais

Imam : Tgk. Yunus 


67. Masjid Baitul Abid Gp. Meulingge, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Azhari

Imam : Tgk. Basri


68. Masjid Nurul Huda Gp. Deudap, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Syawaludin

Imam : Tgk. Nafiah


69. Masjid Nurul Islam Gp. Lamteng, Kec. Pulo Aceh 

Khatib : Tgk. Latif

Imam : Tgk. Latif


70. Masjid Baitul Falah Gp. Pasie Janeng, Kec. Pulo Aceh 

Khatib :  Tgk. Abubakar

Imam : Tgk. Mustafa


71. Masjid Babul Gp. Taqwa Rabo, Kec. Pulo Aceh 

Khatib : Tgk. Safrizal

Imam : Tgk. Safrizal


72. Masjid Alfurqan Gp. Alue Reuyeng, Kec. Pulo Aceh

Khatib : Tgk. Mahyuddin

Imam : Tgk. Mahyudin


73. Masjid Jamik Al Ikhlas Gp. Alue Reuyeng, Kec. Pulo Aceh 

Khatib : Tgk. Edi

Imam : Tgk. Edi


74. Masjid Daroy Gp. Punie,

Kec. Darul Imarah

Khatib : Tgk. Azhari

Imam : Tgk. Bakhtiar Suib 


75. Masjid Hidayatul Islam Teuku Nyak Arief Lamreung XXVl, Kec. Krueng Barona Jaya

Khatib : Drs. Tgk. H. Abdul Wahid, MA

Imam : Tgk. Ilyas Ahmad


Penayangan daftar 75 nama masjid, khatib, dan imam ini terselenggara atas kerja sama BKM se Aceh Besar yang didukung oleh Remaja Masjid, BKPRMI, dan media online. (Sayed M Husen/Feri Irvandi/Ridha Yunawardi)

SHARE :

0 facebook:

Post a Comment

 
Top